Friday, February 14, 2014

Sweden, protest today please: Save Susi the Wolf and her new partner!

EMERGENCY HELP NEEDED today! TO SAVE TWO LIVES, Susi the Wolf and her new partner! Sweden!
 
To:
 
Cc:
 
Subject: Sweden, February 14

Världens KRAV till Sveriges Samer!

Stoppa jakten av Susi och hennes partner omedelbart!
 
Det är inte förenligt med ett så kallat naturfolk att utrota djur eller natur för egen profit!
Världen ser detta och vi kommer att fortsätta informera alla om vad ni gör, bojkotta alla era produkter mm, och vi kommer inte låta er glömma detta svek mot moder natur ni begår!
STOPPA JAKTEN NU, DET ÄR INTE FÖRHANDLINGSBART!

The World's DEMAND to Swedish Sami´s!
Stop the hunt on Susi the Wolf and her partner immediately!
It is NOT compatible with so called people of  nature to eradicate animals or nature for your own profit.
The world is watching and we will continue to inform globally, boycott all your products etc, and we wont let you forget this betrayal towards mother nature you are committing!
STOP THIS HUNT NOW, THIS IS NOT NEGOTIABLE!
 
 

Sincerely:    
 
 

2 comments: